02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Tạp chí của Bộ Xây Dựng số 4-2024: Cơ chế thay đổi và phát sinh trong hợp đồng xây dựng

Xin mời các bạn tham khảo bài viết của tác giả THS.LS HUỲNH TƯỜNG LINH trên Tạp chí của Bộ Xây Dựng số 4-2024 với tiêu đề: CƠ CHẾ THAY ĐỔI VÀ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

Tạp chí xây dựng số 4: Cơ chế thay đổi và phát sinh trong HDXD