Chào mừng đến với SCLVN

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (“Hội” hoặc “SCLVN”) là tổ chức của các chuyên gia, kỹ sư, luật sư, các nhà khoa học, các nhà quản lý,… hoạt động trong lĩnh vực pháp luật xây dựng hoặc có liên quan đến pháp luật xây dựng.

Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm mục đích hỗ trợ các thành viên nâng cao kiến thức, trình độ, trao đổi thông tin về pháp luật xây dựng, đề xuất góp ý cho các cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, nhằm góp phần tạo lập môi trường ổn định và bền vững cho hoạt động xây dựng ở Việt nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Xem thêm

HỘI VIÊN TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC

Tin tức

Thông báo lần 2 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 02/12/2023 tại TP Đà Nẵng
Kính gửi:  Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên…
Xem thêm
Các nội dung hỏi đáp trong Hội nghị tập huấn CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 24/11/2023
Thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng năm…
Xem thêm
Thông Báo lần 2 Về Việc Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng ngày 18/11/2023 Tại TP.HCM
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên tổ…
Xem thêm
Thông báo lần 1 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 16/12/2023 tại TP Hà Nội
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên tổ…
Xem thêm
Thông Báo lần 1 Về Việc Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng (10/12/2023 Tại TP.HCM)
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên…
Xem thêm

Thành viên

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam chào đón tất cả các thành viên. Nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia Hội để đóng góp cho sự phát triển chung của Luật Xây dựng nói riêng, các lĩnh vực pháp lý có liên quan nói riêng. Hãy đăng ký tham gia mái nhà chung để được giao lưu, gặp gỡ và trao đổi với các Chuyên gia tiến độ, Kỹ sư, Quản lý chi phí, Thiết kế, Luật sư, Trọng tài, cơ quan quản lý và những người hành nghề khác.
Đăng nhập