02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Thông báo sát hạch

Thông Báo lần 1 Về Việc Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng (23/03/2024 Tại TP.HCM)
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên…
Xem thêm
Thông báo lần 1 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 09/03/2024 tại TP Đà Nẵng
Kính gửi: – Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) – Thành viên của…
Xem thêm
Thông báo lần 1 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 02/03/2024 tại TP Hà Nội
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên tổ…
Xem thêm
Thông báo lần 2 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 20/01/2024 tại TP Hà Nội
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên tổ…
Xem thêm
Thông báo lần 2 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 13/01/2024 tại TP Hồ Chí Minh
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên tổ…
Xem thêm
Thông báo lần 1 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 20/01/2024 tại TP Hà Nội
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên tổ…
Xem thêm
Thông Báo lần 1 Về Việc Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng (13/01/2024 Tại TP.HCM)
Kính gửi:   Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội…
Xem thêm
Thông báo lần 2 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 16/12/2023 tại TP Hà Nội
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên tổ…
Xem thêm
Thông Báo lần 2 Về Việc Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng ngày 09/12/2023 Tại TP.HCM
Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên tổ…
Xem thêm
Thông báo lần 2 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 02/12/2023 tại TP Đà Nẵng
Kính gửi:  Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) Thành viên của Hội viên…
Xem thêm

Thành viên

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam chào đón tất cả các thành viên. Nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia Hội để đóng góp cho sự phát triển chung của Luật Xây dựng nói riêng, các lĩnh vực pháp lý có liên quan nói riêng. Hãy đăng ký tham gia mái nhà chung để được giao lưu, gặp gỡ và trao đổi với các Chuyên gia tiến độ, Kỹ sư, Quản lý chi phí, Thiết kế, Luật sư, Trọng tài, cơ quan quản lý và những người hành nghề khác.
Đăng nhập