02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Cơ sở pháp lý của việc cấp CCHNHĐXD

  1. Quyết định công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây Dựng: QD-BXD
  2. Quyết định ban hành quy chế sát hạch xét cấp CCHN HĐXD 2022-12-15 08_2022_QD-SCLVN Quy dinh ban hanh quy che sat hach xet cap CCHN HDXD
  3. Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng 2022-12-09 06_2022_QD-SCLVN Quyet dinh ve ban hanh Quy che hoat dong cua Hoi dong
  4. Hướng dẫn cấp CCHN HĐXD cho cá nhân 11_2023_CV-SCLVN 2023-07-25 Huong dan cap CCHN HDXD hang II-III cho ca nhan la HV, thanh vien don vi hoi vien SCLVN (thay thế cho hướng dẫn  2023-05-12 Cv 10_2023_CV-SCLVN Huong dan cap CCHN HDXD cho ca nhan ) .

Quyết định 1006/QĐ-BXD ngày 2/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc công nhận

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng