02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Đăng ký Hội viên cá nhân và tổ chức

1.Hội viên tổ chức

Mẫu đơn đăng ký Hội viên tổ chức (https://bit.ly/3cxCauS) : Don dang ky Hoi vien to chuc- Hoi Phap luat Xay dung Viet Nam (SCLVN)

(1) Địa chỉ gửi hồ sơ đăng ký: gửi email bản scan/chụp gửi về info@scl.org.vn,  bản chính gửi về trụ sở Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN), 24 Nguyễn Cửu Vân, P17, Q.Bình Thạnh, TpHCM.

(2) Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đăng ký, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , bản sao Chứng chỉ năng lực hoạt động (nếu có)

2.Hội viên cá nhân

Mẫu đơn đăng ký Hội viên cá nhân (https://bit.ly/3eNIU3K)  : Don-dang-ky-Hoi-phap-luat-xay-dung-Viet-Nam-SCLVN – HV ca nhan

(1) Đơn đăng ký sau khi điền và ký tên: gửi email bản scan/chụp về info@scl.org.vn, bản chính gửi về trụ sở Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN), 24 Nguyễn Cửu Vân, P17, Q.Bình Thạnh, TpHCM.

(2) Ngoài đơn này, xin vui lòng điền thông tin theo mẫu: http://bit.ly/3b1Vyd1

Xin cám ơn.

SCLVN