02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Đăng ký Hội viên cá nhân và tổ chức

1.Hội viên tổ chức

Mẫu đơn đăng ký Hội viên tổ chức (https://bit.ly/3cxCauS) : Don dang ky Hoi vien to chuc- Hoi Phap luat Xay dung Viet Nam (SCLVN)

(1) Địa chỉ gửi hồ sơ đăng ký: gửi email bản scan/chụp gửi về info@scl.org.vn,  bản chính gửi về trụ sở Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN), 24 Nguyễn Cửu Vân, P17, Q.Bình Thạnh, TpHCM.

(2) Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đăng ký, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , bản sao Chứng chỉ năng lực hoạt động (nếu có)

Mức Hội phí:

  • Doanh nghiệp, tổ chức < 10 người: 2.000.000 đồng/năm,
  • Doanh nghiệp tổ chức có từ 10-50 người : 3.000.000 đồng/năm,
  • Doanh nghiệp tổ chức có từ 50-200 người: 4.000.000 đồng/năm
  • Doanh nghiệp tổ chức có > 200 người : 5.000.000 đồng/ năm

. Hội viên tổ chức sau khi nhận Mã Hội viên đóng Hội phí theo hình thức chuyển khoản về tài khoản Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam theo thông tin chi tiết như sau:
• Tên tài khoản: Hội Pháp Luật Xây dựng Việt Nam.
• Số tài khoản: 20211016
• Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Chi nhánh Thị Nghè.
• Cú pháp chuyển tiền:
o “SCLVN-HP2024-CM – Mã Hội viên – Tên Hội viên tổ chức”.

2.Hội viên cá nhân

Mẫu đơn đăng ký Hội viên cá nhân (https://bit.ly/3eNIU3K)  : Don-dang-ky-Hoi-phap-luat-xay-dung-Viet-Nam-SCLVN – HV ca nhan

(1) Đơn đăng ký sau khi điền và ký tên: gửi email bản scan/chụp về info@scl.org.vn, bản chính gửi về trụ sở Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN), 24 Nguyễn Cửu Vân, P17, Q.Bình Thạnh, TpHCM.

(2) Ngoài đơn này, xin vui lòng điền thông tin theo mẫu: http://bit.ly/3b1Vyd1

Hội phí Hội viên cá nhân năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) như sau:
Mức Hội phí:
• Mức Hội phí: 500.000 đồng/năm đối với Hội viên cá nhân đóng Hội phí hằng năm.
• Mức Hội phí: 300.000 đồng/năm x 3 năm = 900.000 đồng áp dụng đối với Hội viên cá nhân đóng Hội phí một lần cho ba năm (2024-2026).
Hội viên sau khi nhận Mã Hội viên đóng Hội phí theo hình thức chuyển khoản về tài khoản Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam theo thông tin chi tiết như sau:
• Tên tài khoản: Hội Pháp Luật Xây dựng Việt Nam.
• Số tài khoản: 20211016
• Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Chi nhánh Thị Nghè.
• Cú pháp chuyển tiền:
o “SCLVN-HP2024 – Mã Hội viên – Tên Hội viên” (Hội viên đóng hàng năm – 500.000 đồng) hoặc
o “SCLVN-HP2024-26 – Mã Hội viên – Tên Hội viên” (Hội viên đóng 3 năm – 900.000 đồng).

Xin cám ơn.

SCLVN