0916545618

info@scl.org.vn

Đăng ký sát hạch

Các Hội viên cá nhân đăng ký sát hạch vui lòng chuẩn bị đơn đăng ký theo mẫu sau:

Mau so 2- Don dang ky sat hach truoc

Sau đó, vui lòng truy cập theo đường link dưới đây để điền thông tin đăng ký và nộp đơn:

https://bit.ly/SCLVN_dky_sat_hach_CCHN_HDXD