02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Ngược dòng thời gian: Hội thảo ngày 22/6/2019 “Thực tiễn áp dụng Hợp đồng FIDIC trong ngành xây dựng Việt Nam”

Xin mời các bạn cùng ngược dòng thời gian về những bước hình thành của Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam (SCLVN).

Vào ngày 22/6/2019, tại giảng đường Hòa Bình (nhà B6) Đại học Bách khoa TpHCM đã diễn ra hội thảo “THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG FIDIC TRONG NGÀNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM”

Hội thảo do ngành Quản lý xây dựng, Khoa kỹ thuật xây dựng, ĐH Bách khoa TPHCM tổ chức, với các diễn giả:

  • PGS.TS. Phạm Hồng Luân: FIDIC và chúng tôi
  • ThS. Phạm Anh Tuấn: FIDIC trong bối cảnh Việt Nam
  • ThS. Trần Đăng Khoa: Xu hướng sử dụng FIDIC tại Việt Nam
  • KS. Trần Đại Nghĩa: Lưu ý khi áp dụng hợp đồng FIDIC tại Việt Nam
  • ThS. Đoàn Bạch Mai: FIDIC trên quan điểm của Nhà thầu

Buổi hội thảo này đã kết nối những người cùng mối quan tâm chung về hợp đồng xây dựng và pháp luật xây dựng để cùng tiếp tục trao đổi và học hỏi.

Xin mời xem lại phần phát biểu khai mạc “FIDIC và chúng tôi” của PGS.TS. Phạm Hồng Luân. Ông hiện là Trưởng Ban Kiểm tra của Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN).

Tiếp theo là bài trình bày của ThS. Phạm Anh Tuấn: “FIDIC trong bối cảnh Việt Nam”. Ông hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký SCLVN.

 

Bài trình bày của KS. Trần Đại Nghĩa: “Lưu ý khi áp dụng hợp đồng FIDIC tại Việt Nam”. Anh hiện là Ủy viên Ban thường vụ SCLVN.

Bài trình bày của ThS. Đoàn Thị Bạch Mai: “FIDIC trên quan điểm của Nhà thầu”. Chị là Hội viên SCLVN.