02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Webinar của SCLVN ngày 1/6/2024: Các lưu ý trong việc quản lý và đánh giá tiến độ từ góc nhìn xử lý tranh chấp

Vào lúc 15h-17h ngày 01/06/2024 SCLVN tổ chức Webinar : “Các lưu ý trong việc quản lý và đánh giá tiến độ từ góc nhìn xử lý tranh chấp” với các diễn giả:

Một số hình ảnh buổi Webinar