02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Thông báo Về việc hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 07.10.2023 tại TP Hà Nội

Hội Pháp Luật Xây Dựng Việt Nam xin thông báo:

  1. Tạm hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 07.10.2023 tại TP Hà Nội.
  2. Lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại TP Hà Nội sẽ được thông báo sau.
  3. Các đợt sát hạch khác theo “Kế hoạch tổ chức Sát hạch đê cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2023” được Hội ban hành vẫn diễn ra bình thường theo Kế hoạch.

Trân trọng thông báo.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ: Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam

Email: cchn@scl.org.vn và info@scl.org.vn

Điện thoại : Hotline 0866081199 (Hội đồng cấp CCHN)