0916545618

info@scl.org.vn

TP.HCM 14/07/2023 VIAC-SCLVN-BKFCE Diễn đàn pháp luật xây dựng -Quản lý Chất lượng & Nghiệm thu

 

Diễn đàn Pháp luật Xây dựng là chuỗi sự kiện về pháp luật xây dựng, hợp đồng xây dựng, do Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cùng phối hợp với các đối tác tổ chức.

Trong sự kiện ngày 14/07/2023, SCLVN và VIAC phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật Xây dựng- Trường Đại học Bách Khoa , ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức sự kiện về Quản lý Chất lượng & Nghiệm thu.

Buổi sáng 8:30-11:30

8:30-10:00 Công tác Quản lý chất lượng
Diễn giả: PGS.TS.PHẠM HỒNG LUÂN
Trọng tài viên VIAC , Giảng viên cao cấp Khoa kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa , ĐH Quốc gia TPHCM
Diễn giả: HUỲNH QUỐC VŨ
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP D&D Engineering Construction
Điều Phối viên: PGS.TS.Đỗ Tiến Sỹ
Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM
10:00-10:30 Giải lao
10:00-10:30 Công tác Nghiệm thu công trình xây dựng
Diễn giả: PGS.TS. TRẦN CHỦNG
Trọng tài viên VIAC , @Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI)
Thông tin đăng ký

Sự kiện được dự kiến tổ chức tại giảng đường B6 Trường Đại học Bách Khoa , ĐH Quốc gia TPHCM, từ 8:30 đến 12:00 ngày 14/07/2023

×

PGS TS Phạm Hồng Luân làm việc tại trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP HCM, hơn 43 năm giảng dạy đại học, là giảng viên cao cấp năm 2012. Lĩnh vực chuyên môn: ngành Kỹ thuật xây dựng và Quản lý dự án.
PGS TS Phạm Hồng Luân nguyên là chủ nhiệm ngành Quản lý Dự án xây dựng, đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trong đó trên 70 thạc sỹ chuyên ngành QLDA. Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy bao gồm: Kỹ thuật xây dựng, Tổ chức thi công công trình, Tin học trong kinh doanh quản lý, Phương pháp tiến độ, Văn bản qui phạm pháp luật cho Kỹ sư xây dựng.
Ngoài công tác giảng dạy, PGS TS Phạm Hồng Luân đã từng tham gia Thiết kế XD, Quản lý dự án, Quản lý chất lượng nhiều Dự án và công trình của TP HCM và các tỉnh khác.

×

Ông Vũ lấy bằng cao học, tiến sĩ và sau tiến sĩ (Post Doc) ngành xây dựng tại Pháp. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, quản lý chất lượng các công trình cao tầng và siêu cao tầng. Ông tham gia các Hội đồng KHCN chuyên ngành, Hội đồng tư vấn nghiệm thu một số Quy Chuẩn, Tiêu Chuẩn thuộc Bộ Xây Dựng. Ông cũng có nhiều năm làm quản lý, lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng như Hòa Bình, D&D, Bauer, Meinhardt

×

PGS.TS. Đỗ Tiến Sỹ hiện là giảng viên tại Bộ môn Thi công và Quản lý Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM, Việt Nam. Ông đã có hơn 15 năm kinh nghiệm thực tế, giảng dạy, nghiên cứu, và hướng dẫn sinh viên tại Trường Đại học Bách khoa. PGS.TS. Đỗ Tiến Sỹ có các hướng nghiên cứu chính về Quản lý hợp đồng, Quản lý rủi ro, Quản lý khiếu nại, Giải quyết tranh chấp, Hợp tác công tư (PPP) và Mô hình hóa thông tin công trình (BIM).

×

PGS.TS. TRẦN CHỦNG, Trọng tài viên VIAC , @Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI)
PGS.TS.Trần Chủng nhận bằng Kỹ sư kết cấu công trình và Tiến sĩ Xây dựng từ Trường Đại học kỹ thuật Slovakia tại Bratislava, CH Slovakia (Tiệp khắc cũ). Ông từng là Phó Chỉ huy Công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (1980-1983), Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Xây dựng (1991-1996), Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng (1997-2008), Ủy viên thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về công trình xây dựng (1997-2008). Từ 2019 đến nay ông là Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI).