02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Tạp chí Xây dựng 02.2023 – Lựa chọn chuyên gia trong giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán Trọng tài có yếu tố nước ngoài (Vũ Thị Thịnh)

SCLVN xin giới thiệu bài viết của Luật sư Vũ Thị Thịnh (LNT & Partners) về lựa chọn chuyên gia trong giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán Trọng tài có yếu tố nước ngoài, bài đăng trên Tạp chí Xây dựng số 02.2023.

Bài 5 – Lựa chọn chuyên gia trong giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán Trọng tài có yếu tố nước ngoài