0916545618

info@scl.org.vn

Cơ cấu tổ chức SCLVN

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN (BCV) HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM

1 Chủ tịch danh dự Phan Thị Mỹ Linh
2 Phó Chủ tịch danh dự Phạm Văn Khánh
3 Phó Chủ tịch danh dự Phạm Tuấn Khải
4 Cố vấn cao cấp Nguyễn Văn Hiệp
5 Cố vấn cao cấp Lương Văn Lý

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ (BTV) HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM

1 Chủ tịch Nguyễn Nam Trung
2 Phó Chủ tịch Phạm Anh Tuấn
3 Phó Chủ tịch Phạm Thị Thu Hằng
4 Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Trinh
5 Phó Chủ tịch Lê Nết
6 Phó Chủ tịch Lê Thế Hùng
7 Ủy viên BTV Nguyễn Thị Hoa
8 Ủy viên BTV Bùi Trương Minh Lộc
9 Ủy viên BTV Đỗ Tiến Sỹ
10 Ủy viên BTV Trần Đại Nghĩa
11 Ủy viên BTV Thái Hồng Nam

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH (BCH) HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM

Gồm 11 Thành viên Ban Thường vụ (nêu trên)

12 Ủy viên BCH Châu Việt Bắc
13 Ủy viên BCH Trần Việt Dũng
14 Ủy viên BCH Bùi Văn Dưỡng
15 Ủy viên BCH Phạm Anh Đức
16 Ủy viên BCH Đinh Tuấn Hải
17 Ủy viên BCH Nguyễn Minh Hằng
18 Ủy viên BCH Nguyễn Thị Mai
19 Ủy viên BCH Dương Kim Thế Nguyên
20 Ủy viên BCH Châu Huy Quang
21 Ủy viên BCH Mai Chánh Thành
22 Ủy viên BCH Bùi Văn Thịnh
23 Ủy viên BCH Đinh Văn Thuật
24 Ủy viên BCH Nguyễn Bắc Thủy
25 Ủy viên BCH Vũ Văn Vịnh

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA (BKT) HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM

1  Trưởng BKT Phạm Hồng Luân
2 Thành viên BKT Nguyễn Tuấn Phát
3 Thành viên BKT Tống Thị Thu Thảo
4 Thành viên BKT Vũ Cẩm Tú