02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Webinar SCLVN ngày 19/04/2024: Giới thiệu chứng chỉ Hội Kỹ sư định giá Hoàng gia Anh

14h- 16h ngày 19/04/2024: Giới thiệu chứng chỉ Hội Kỹ sư định giá Hoàng gia Anh

  • Diễn giả: Nguyễn Thành Long, Lin Tan, Ros Bte Roslan

 

Diễn giả Nguyễn Thành Long- Chứng chỉ thành viên Viện Kỹ sư định giá Hoàng Gia Anh (MRICS):  Ông Long bắt đầu với vai trò QS chính tại Davis Langdon & Seah Việt Nam vào năm 2005, và phát triển dần lên vị trí Phó Giám đốc vào lúc ông Long rời đi năm 2011. Trong thời gian này, ông Long đã đảm nhiệm nhiều vị trí đa nhiệm thực hiện tất cả các dịch vụ QS trong toàn bộ quá trình phát triển dự án từ thiết kế ý tưởng cho đến quyết toán công tác xây dựng. Sau đó vào năm 2012, ông Long chuyển sang công tác 2 năm tại Công ty Turner & Townsend ở vị trí quản lý dự án và chi phí cấp cao của nhiều dự án khác nhau cho cả những khách hàng lớn nổi tiếng toàn cầu và những khách hàng địa phương khó tính và yêu cầu cao. Kể từ năm 2014, ông Long tập trung vào VinaQS nhằm cung cấp một dịch vụ QS / Quản lý Chi phí chất lượng quốc tế tại thị trường trong và ngoài nước.