02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Hội thảo Trọng tài xây dựng Quốc tế TpHCM HICAC2024

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo ngày dự kiến tổ chức Hội thảo Trọng tài Xây dựng Tp.HCM HICAC2024.

Thời gian: 25-26/4/2024

Chủ đề: Hợp đồng Xây dựng và Trọng tài Quốc tế – Khi các truyền thống pháp luật có sự xung đột

Toàn văn Kỷ yếu Hội thảo HICAC2023 HICAC2023-ConferenceProceeding-Compressed (final)