02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Tạp chí Xây dựng 02.2023: Nguyên nhân phát sinh tranh chấp hợp đồng xây dựng và những quy định pháp lý ngăn ngừa chậm tiến độ (Thanh Lương)

SCLVN xin trân trọng giới thiệu bài viết “Nguyên nhân phát sinh tranh chấp hợp đồng xây dựng và những quy định pháp lý ngăn ngừa chậm tiến độ” trên Tạp chí Xây dựng 02.2023.

Bài viết do tác giả Thanh Lương thực hiện đã tổng hợp các bài trình bày và thảo luận của các diễn giả trong phiên trao đổi về nguyên nhân chậm tiến độ trong khuôn khổ Hội thảo về hợp đồng và xử lý tranh chấp xây dựng CCCDR2022 với chủ đề “Ngăn ngừa và đánh giá chậm tiến độ” ,  do Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam tổ chức tại ĐH Bách khoa Tp.HCM vào ngày 9/12/2022

Bài 1 – Nguyên nhân phát sinh tranh chấp hợp đồng xây dựng và những quy định pháp lý ngăn ngừa chậm tiến độ