02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Tạp chí của Bộ Xây Dựng tháng 6-2024: Vận dụng mẫu Hợp đồng FIDIC trong hệ thống dân luật không còn là trở ngại

Xin mời các bạn tham khảo bài viết của tác giả CAO THỊ THANH NGA trên Tạp chí của Bộ Xây Dựng 6-2024 với tiêu đề: Vận dụng mẫu Hợp đồng FIDIC trong hệ thống dân luật không còn là trở ngại

 

TCXD T6 Thanh Nga