02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

SCLVN : Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tranh chấp tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC)

Vào buổi chiều ngày 10/8/2022, Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC), với các diễn giả:

  • TS. Châu Huy Quang, LS sáng lập Công ty luật Rajah & Tann LCT
  • LS. Đỗ Khôi Nguyên, LS thành viên Công ty luật YKVN
  • LS. Nguyễn Thị Thanh Minh, Cố vấn cao cấp Công ty luật ACSV Legal
  • LS. Vũ Thị Thịnh, LS cộng sự Công ty luật LNT & Partners

Buổi chia sẻ mở đầu vào lúc 13h30 với bài trình bày của LS. Nguyễn Thị Thanh Minh về “Tổng quan quy trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC)

File trình bày: ACSV Legal_SIAC process (10Aug22)_V0.2

Tiếp đó, 3 diễn giả là TS.Châu Huy Quang, LS. Đỗ Khôi Nguyên, LS. Vũ Thị Thịnh chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn và lời khuyên cho các Nguyên đơn và Bị đơn Việt Nam trong tranh chấp tại Trung tâm trọng tài SIAC.

Buổi chia sẻ kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 16h cùng ngày.