02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Tạp chí của Bộ Xây Dựng tháng 6-2024: Phạt vi phạm hợp đồng xây dựng có thể được điều chỉnh bởi Tòa án

Xin mời các bạn tham khảo bài viết của tác giả THANH PHONG trên Tạp chí của Bộ Xây Dựng 6-2024 với tiêu đề: Phạt vi phạm hợp đồng xây dựng có thể được điều chỉnh bởi Tòa án

 

Thanh Phong – TCXD THÁNG 6