02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG ÚC 2024

Theo lời mời của Hội Pháp luật Xây dựng Úc (SoCLA), phái đoàn Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) do Chủ tịch Nguyễn Nam Trung, các Phó Chủ tịch Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phương Trinh, cùng các thành viên đã tham dự Hội nghị toàn quốc SoCLA 2024 tổ chức tại thành phố Melbourne bang Victoria từ ngày 13-15/6/2024.