02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Đại diện Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam tham dự và trình bày tại Hội thảo: “Luật đấu thầu 2023: Những kỳ vọng và thách thức trong thi hành trên lĩnh vực đầu tư xây dựng”

Vào ngày 31/05/2024 tại thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Nam Trung, Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội thảo: “Luật đấu thầu 2023: Những kỳ vọng và thách thức trong thi hành trên lĩnh vực đầu tư xây dựng”.

Hội thảo do Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch và đầu tư, và Báo Pháp luật Việt Nam đồng tổ chức, với sự tham gia của nhiều chuyên gia pháp luật trong nước.

Đến với hội thảo, ông Trung chia sẻ về việc áp dụng Luật đấu thầu 2023 đối với những dự án đầu tư xây dựng có viện dẫn các hợp đồng mẫu FIDIC, bao gồm một số điểm chính sau:

  1. -Luật đấu thầu 2023 đã cởi trói các quy định về việc bắt buộc áp dụng hợp đồng trọn gói.
  2. -Luật đấu thầu 2023 đã bổ sung các loại hợp đồng mới là Hợp đồng theo chi phí cộng phí và Hợp đồng hỗn hợp.
  3. -Luật đấu thầu 2023 đã bổ sung quy định về trường hợp không phải ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng khi có thay đổi giá hợp đồng
  4. -Luật đấu thầu 2023 đã bãi bỏ giới hạn về việc hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh giá hợp đồng
  5. -Luật đấu thầu 2023 đã làm rõ về việc lựa chọn thành viên trong ban phân xử tranh chấp được thực hiện không qua đấu thầu

Một số hình ảnh từ buổi Hội thảo: