02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Chúc mừng SCLVN thành lập

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam vinh hạnh khi được bạn bè quốc tế ủng hộ trong ngày Đại hội thành lập Hội.

Những ủng hộ của SCL International, SCL UK, và bạn bè SCL trên toàn thế giới là động viên lớn lao cho Hội Pháp luật Xây dựng, tham gia tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tiến sĩ. Sarwono Hardjomuljadi, Ông. Johan Beyers, Ông Anil Changaroth, Ông Shy Jackson, và Ngài Vivian Ramsey.

Dưới đây, SCLVN xin gửi tới thành viên toàn văn lời chúc mừng của cộng đồng quốc tế đến việc ra đời của Hội.

Mr. Anil Changaroth congratulate Vietnam Society of Construction Law on its launching

Shy Jackson welcome about SCLVN establishment

Dr. Sarwono Hardjomuljadi’s welcome and congratulation message

Mr. Johan Beyers’s welcome and congratulation message

Sir Vivian Ramsey Message to SCLVN foundation