02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

Thông báo lần 1 về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III vào ngày 28/10/2023 tại TP Đà Nẵng

Kính gửi:

– Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN)
– Thành viên của Hội viên tổ chức SCLVN

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) xin thông báo đến các Hội viên cá nhân và Hội viên tổ chức về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho các cá nhân Hội viên SCLVN tại TP Đà Nẵng như sau:
Đối tượng: Cá nhân là Hội viên cá nhân, là thành viên của Hội viên tổ chức của Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN).
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023
Địa điểm: Dự kiến tại Tầng 2, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng – 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Thời hạn nộp hồ sơ: hạn chót ngày 23 tháng 10 năm 2023
Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam xin thông báo đến các Hội viên, bộ phận tổ chức thi sát hạch và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.
Mọi thông tin liên hệ:
Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN)
Website: https://scl.org.vn/dang-ky-sat-hach/
Địa chỉ: 24 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: cchn@scl.org.vn và info@scl.org.vn
Điện thoại: 0866081199 (Hội đồng sát hạch CCHN HĐXD).