02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

hợp đồng thầu phụ

Tạp chí Xây dựng 02.2023- Cần làm rõ những vấn đề về pháp lý liên quan đến hợp đồng thầu phụ, nhà thầu phụ (Lê Thế Hùng)
Xin giới thiệu bài viết của LS.Lê Thế Hùng "Cần làm rõ những vấn đề về pháp lý liên…
Xem thêm

Thành viên

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam chào đón tất cả các thành viên. Nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia Hội để đóng góp cho sự phát triển chung của Luật Xây dựng nói riêng, các lĩnh vực pháp lý có liên quan nói riêng. Hãy đăng ký tham gia mái nhà chung để được giao lưu, gặp gỡ và trao đổi với các Chuyên gia tiến độ, Kỹ sư, Quản lý chi phí, Thiết kế, Luật sư, Trọng tài, cơ quan quản lý và những người hành nghề khác.
Đăng nhập