Sự kiện sắp tới

9/12/2022: Hội thảo về Hợp đồng và xử lý tranh chấp trong xây dựng

Chủ đề – Quản lý thời gian: ngăn ngừa và đánh giá chậm tiến độ

Địa điểm: Hội trường B6 Đại học Bách khoa -ĐHQG TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt Q11, TPHCM