Nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Để nộp hồ sơ, bạn vui lòng truy cập vào link dưới đây : Nộp Hồ sơ CCHN HĐXD (SCLVN)

Hoặc quét mã QR sau: