0916545618

info@scl.org.vn

Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng

Để nộp hồ sơ, bạn vui lòng truy cập vào link dưới đây : Nộp Hồ sơ CCHN HĐXD (SCLVN)

Hoặc quét mã QR sau: