02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

SCLVN là từ viết tắt bằng tiếng Anh của The Vietnam Society of Construction Law. SCLVN có tên tiếng Việt đầy đủ là Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam.

SCLVN là một Hội phi lợi nhuận, được thành lập trên cơ sở chấp thuận của Bộ Nội vụ. Hội Pháp luật Xây dựng là mái nhà chung của các Kỹ sư, Tư vấn, Chủ Đầu tư, Kiến trúc sư, Luật sư, Quản lý chi phí, Quản lý Dự án, Cơ quan quản lý và những người hành nghề khác trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, năng lượng, hạ tầng.