0916545618

info@scl.org.vn

Liên hệ SCLVN ở đâu?

Văn phòng Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam có địa chỉ tại:

24 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0916 545 618

Email: info@scl.org.vn

Website: www.scl.org.vn

Facebook: https://www.facebook.com/scl.org.vn

YouTube: https://www.youtube.com/c/SCLVN

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sclvn/

Twitter: https://twitter.com/SCLVietnam