02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

27-28/4/2024: SCLVN-DRBF Khóa tập huấn về Ban ngăn ngừa phân xử tranh chấp (DAAB)

DIỄN GIẢ CHÍNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

NỘI DUNG THẢO LUẬN

Xin thông báo: Khóa tập huấn DB này được hoãn đến ngày 27-28/4/2024 (sau Hội thảo quốc tế về Trọng tài xây dựng HICAC2024).

Khóa tập huấn này được Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) và Diễn đàn Ban Phân xử tranh chấp quốc tế (DRBF) tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức về Ban ngăn ngừa phân xử tranh chấp (DB) cho người tham dự.

Khóa học được tổ chức theo hình thức trực tiếp trong 2 ngày. Nội dung khóa học bao gồm:

  • Giới thiệu về DB
  • Các bước thành lập DB
  • Các chuyến thăm công trường và cuộc họp
  • Ý kiến hỗ trợ không chính thức
  • Khiếu nại, Tranh chấp, Bản kiến nghị, Quyết định và Thực thi
  • Ban Ngăn ngừa Phân xử tranh chấp (DAAB) trong bộ FIDIC Đỏ-Vàng-Bạc 2017
  • Kết luận – hiệu quả của DB

Người tham dự sẽ nhận được:

  • Chứng nhận tham dự (bản cứng) do SCLVN cấp cuối khóa tập huấn.
  • Chứng chỉ hoàn thành (bản mềm pdf) do DRBF cấp, trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc khóa tập huấn.

Số lượng học viên dự kiến: 40 người, chủ yếu bao gồm:
–  Trọng tài viên, hòa giải viên, kỹ sư xây dựng, chuyên viên pháp chế, luật sư quan tâm đến mô hình Ban xử lý tranh chấp.
– Các kỹ sư xây dựng và luật sư quan tâm đến việc học và thi chứng chỉ Người phân xử chuẩn FIDIC (FIDIC Certified Adjudicator) do Tổ chức khảo thí của FIDIC chứng nhận.

27-28/04/2024
Tập huấn về Ban Ngăn ngừa Phân xử tranh chấp
GS. Toshihiko Omoto
Giáo sư thỉnh giảng Đại học Kyoto
Thành viên danh sách Người phân xử của Chủ tịch FIDIC
TBC
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Thông tin đăng ký tham gia khóa tập huấn: https://bit.ly/DAAB2308

 

Giáo sư Omoto đã có trên 45 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng ở hơn 30 nước trên thế giới.
Tốt nghiệp ngành xây dựng từ Đại học Kyoto năm 1974, ông làm việc cho Nhà thầu Taisei cho đến năm 2000 với vai trò giám sát thi công, quản lý dự án và quản lý hợp đồng. Từ 2000 ông chuyển sang dạy học tại ĐH Kyoto, đồng thời làm tư vấn, trọng tài, hòa giải và thành viên Ban Phân xử tranh chấp. Ông là người châu Á đầu tiên được có tên trong Danh sách người phân xử của Chủ tịch FIDIC.
Một trong những đóng góp chính của ông về Ban Phân xử Tranh chấp là việc xây dựng cho Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) một chương trình đào tạo cho các nước khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) để hướng dẫn áp dụng Ban Phân xử Tranh chấp trong các hợp đồng xây dựng do JICA tài trợ. Ông đã nhận giải thưởng Al Mathews của DRBF vào năm 2012 cho những đóng góp của ông về Ban Phân xử tranh chấp.
Ông hiện là giáo sư thỉnh giảng về Quản lý hợp đồng và xử lý tranh chấp tại Trường Quản lý thuộc Đại học Kyoto và cũng là trọng tài viên tại SIAC, VIAC, AIAC, AAA, và là thành viên ủy ban khảo thí người phân xử của FIDIC.