02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

CCCDR2024 Hội thảo Hợp đồng và Xử lý tranh chấp trong Xây dựng

DIỄN GIẢ CHÍNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

NỘI DUNG THẢO LUẬN

 

SCLVN xin trân trọng thông báo Thời gian tổ chức Hội thảo “Hợp đồng và xử lý tranh chấp trong xây dựng” CCCDR2024

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 18/10/2024 tại Thủ đô Hà Nội.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ