02835350400 (VP) & 0866081199 (CCHN)
info@scl.org.vn (VP) & cchn@scl.org.vn (CCHN)

9/12/2022: Hội thảo Hợp đồng và xử lý tranh chấp trong xây dựng

DIỄN GIẢ CHÍNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

NỘI DUNG THẢO LUẬN

Buổi sáng
Chia Sẻ Từ Các Chuyên Gia Việt Nam
09:00 - 09:50 Các nguyên nhân chính gây chậm tiến độ trong các dự án xây dựng tại Việt Nam
09:50 - 10:40 Các giải pháp ngăn ngừa chậm tiến độ - góc nhìn từ các bên trong các dự án xây dựng tại Việt Nam
1:10-12:20 Phiên 3: Đánh giá chậm trễ trong xây dựng - Góc nhìn của các chuyên gia Việt Nam
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Link đăng ký :https://bit.ly/sclvn-cccdr2022

9/12/2022: Hội thảo Hợp đồng và xử lý tranh chấp trong xây dựng