9/12/2022: Hội thảo Hợp đồng và xử lý tranh chấp trong xây dựng

Buổi sáng
Chia Sẻ Từ Các Chuyên Gia Việt Nam
09:00 - 09:50 Các nguyên nhân chính gây chậm tiến độ trong các dự án xây dựng tại Việt Nam
09:50 - 10:40 Các giải pháp ngăn ngừa chậm tiến độ - góc nhìn từ các bên trong các dự án xây dựng tại Việt Nam
1:10-12:20 Phiên 3: Đánh giá chậm trễ trong xây dựng - Góc nhìn của các chuyên gia Việt Nam
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Link đăng ký :https://bit.ly/sclvn-cccdr2022