0916545618

info@scl.org.vn

Cơ sở pháp lý của việc cấp CCHNHĐXD

  1. Quyết định công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây Dựng: QD-BXD
  2. Quyết định ban hành quy chết sát hạch xét cấp CCHN HĐXD 2022-12-15 08_2022_QD-SCLVN Quy dinh ban hanh quy che sat hach xet cap CCHN HDXD
  3. Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng 2022-12-09 06_2022_QD-SCLVN Quyet dinh ve ban hanh Quy che hoat dong cua Hoi dong
  4. Hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng cho cá nhân : 2023-05-12 Cv 10_2023_CV-SCLVN Huong dan cap CCHN HDXD cho ca nhan,

Quyết định 1006/QĐ-BXD ngày 2/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc công nhận

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng