0916545618

info@scl.org.vn

Thông báo sát hạch

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 03/06/2023 tại TP.HCM

  Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 03/06/2023 tại TP.HCM…

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 01/06/2023 tại TP Hà Nội

  Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 01/06/2023 tại TP…

Thông báo về việc sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (1/6/2023 tại Hà Nội)

03_2023_TB-SCLVN Thong bao ve viec sat hach CCHN thang 6-2023 Hà Nội Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp…

Thông báo về việc sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (3/6/2023 tại TpHCM)

02_2023_TB-SCLVN Thong bao ve viec sat hach CCHN thang 6-2023 Kính gửi: Hội viên cá nhân Hội Pháp luật Xây…